ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު (الفَاعِلُ)

الدرس الرابع – ހަތަރުވަނަ ފިލާވަޅު الفَاعِلُ – ކަންކުރާ الفَاعِلُ: މިއީ އުބުފިލީގެ ޙާލަތުގައި އޮންނަ ނަމެކެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރިއަށް فِعْل تَامّ އަދި مَبْنِيْ لِلْمَعْلُوْم އަކުން ކާކު ކުރި ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ނަމެކެވެ. އަދި فَاعِل އަންނާނީ فِعْلއެއްގެ ފަހުންނެވެ. فِعْلއެއްގެ ކުރިން فَاعِلއެއް ނާންނާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މީގެ ބައެއް މިސާލުތަކެވެ. غَرَّدَ العُصْفُوْرُ. يَحْلُوْ السَّمَرُ فِي الصَّيْفِ. تَتَعَاقَبُ السّنونُ. كَتَبَ الكَاتِبُ. تمارين تطبيقية – […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ތިންވަނަ ފިލާވަޅު (الفِعْلُ المَاضِي، الفِعْلُ المُضَارِعُ، الفِعْلُ الأَمْرُ)

الدرس الثالث – ތިންވަނަ ފިލާވަޅު الفِعْلُ المَاضِي، الفِعْلُ المُضَارِعُ، الفِعْلُ الأَمْرُ – ނިމުނުކަން، ވޭވޭހުރިކަން، އަމުރު الفِعْلُ المَاضِي: ނިމުނުކަމަކީ، ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކަމެއް ނިމުމުކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ ކަމެކެވެ. الفِعْلُ المُضَارِعُ: ޢަރަބި ބަހުގައި ވޭވޭހުރިކަން ނިސްބަތް ކުރަނީ، މިހާރު ވަމުންދާ އަދި މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރާނެ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. الفِعْلُ المُضَارِعُ އަބަދުވެސް ފަށާނީ الحُرُوْفُ المُضَارِعَة އަކުންނެވެ. އެއީ الهَمْزَةُ (أ) ، وَالنُوْنُ (ن) ، وَاليَاءُ (ي) ، وَالتَّاءُ (ت) އިންނެވެ. الفِعْلُ الأَمْرُ: އަމުރަކީ، މުސްތަޤުބަލުގައި ކަމެއް ކުރަން އެދުމަށް ބޭނުންކުރާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ދެވަނަ ފިލާވަޅު (الجُمْلَةُ المُفِيْدَةُ)

الدرس الثاني – ދެވަނަ ފިލާވަޅު الجُمْلَةُ المُفِيْدَةُ – ފައިދާ ކުރަނިވި ޖުމްލަ الجُمْلَةُ: ޖުމްލައަކީ ފައިދާކުރަނިވި، ގުޅިގެން އަންނަ ބަސްތަކަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މިސާލަކަށް: (قَامَ زَيْدٌ) ، (العِلْمُ كَنْزٌ) ފަދަ ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހަވާ ކޮންމެ ޖުމްލައެއް ހިމެނެއެވެ. ގުޅިގެން އައުމަކީ، އެއް ބަސް އަނެއް ބަހާއި އެއްވެ ލާމެހުމެވެ. އެއީ ދެގޮތަކަށެވެ. كَلَامِي: އެއީ، ފުރިހަމަ ފައިދާއަކުން ފައިދާ ލިބިދެނިވި ބަސްތަކަކަށް ކިޔޭނަމެކެވެ. އެއަށް جُمْلَةٌ مُفِيْدَةٌ އޭ ކިޔައެވެ. އިސްވެދިޔަ މިސާލުގައި އެވަނީ މީގެ ޖުމްލައެވެ. غَيْر كَلَامِي: އެއީ، އޭގެ مُفْرَدُ ޙާލަތުގައިވާ ބަހެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޤަވާޢިދު – ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު (الاِسْمُ، الفِعُلُ، الحَرْفُ)

الدرس الأول – ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު الاِسْمُ، الفِعُلُ، الحَرْفُ – ނަން، ކަން، އަކުރު الكَلِمَةُ: ކަލިމަ ބެހެނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ: اِسْمٌ ނަމާއި فِعْلٌ ކަމާއި حَرْفٌ އަކުރެވެ. މި ތިން ބައި ނޫން އެހެން އެއްޗަކުން ޢަރަބި ބަހުގައި ކަލިމައެއް ނުއުފެދޭނެއެވެ. އެގޮތުން: اِسْمٌ: ނަމަކީ، އިންސާނަކަށް ނުވަތަ ޖަނަވާރަކަށް ނުވަތަ ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗެއްސަށް ކިޔާ ކޮންމެ ލަފުޒެކެވެ. فِعْلٌ: ކަމަކީ، އެކި ވަގުތުތަކެއްގައި ކަންކަން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންޓަނެޓް މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން އީޖާދަކީ، އިންޓަނެޓޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށްވާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވެ އެވެ. ތައާރަފުވެ މަގުބޫލުވާން ފެށިތާ މާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވަނީސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓު ގުޅިފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތުން ފެށިގެން ގޮސް އެކަކު އަނެކަކާ އަދި ގިނަބަޔަކާ މުއާމަލާތުކުރުމަށް ވެސް މެދުވެރިއަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓެވެ. ފިއްތުންތަކެއް ފިއްތާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކާ ގުޅާލެވި، މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އަދި ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތިންވަނަ ޚަލީފާ: ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން رضي الله عنه – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ނަސަބާއި ކުންޔާ އަދި ލަޤަބު އެކަލޭގެފާނަކީ ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން ބުން ޢަބުލްޢާޞް ބުން އުމައްޔާ ބުން ޢަބްދުއްޝަމްސު ބުން ޢަބްދު މަނާފު ބުން ޤުޞައްޔު ބުން ކިލާބެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ގުޅެނީ ޢަބްދު މަނާފާ ހިސާބުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަރްވާ ބިންތު ކަރީޒެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަލްބައިޟާއު ބިންތު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބެވެ. އެއީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިމާރާތުގެ ބިންގަލުގެ ވައްތަރުތައް

އިމާރާތައް އަރާބަރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބިމާހަމައަށް ގެންނަނީ އިމާރާތުގެ ފާރުތަކާއި، ތަނބުތަކުންނެވެ. ތަނބުތަކުގެ އެންމެތިރި ގުޅިފައި ހުންނަނީ އިމާރާތުގެ ބިންގަލާއެވެ. ބިންގަލަކީ ތަނބުތަކުން ގެނައިބާރު އިމާރާތް ނުނގަބާނެގޮތަށް ބިމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެވެ.  ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައިވެސް އެ އިމާރާތަކާ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ބިންގަލެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. މި ލިޔުމާއި އަދި މިލިޔުމާއި ވިދިގެން ލިޔެވޭ އިތުރު ލިޔުންތައް މެދުވެރިކޮށް ބިންގަލުގެ 3 ވައްތަރެއްގެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ގަސްދުކުރަމެވެ. އެ ތިން ވައްތަރަކީ ސްޕްރެޑް ފުޓިންއާއި، ކޮމްބައިންޑް ފުޓިން އާއި ރާފްޓް ފުޓިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނޯރޯވައިރަސް އިންފެކްޝަން (ނޯރޯވައިރަހުން ޖެހޭ ބޭރަށްހިންގުން)

ނޯރޯވައިރަސް(Norovirus) އިންފެކްޝަން އަކީ ނޯރޯވައިރަސް ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ ތަކެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަ އަކީ ބޭރަށް ހިންގުމެވެ. ނޯރޯވައިރަސް އަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުއްލިއަކަށް ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށްހިންގުން ކުރިމަތިކުރުވާ ވައިރަސް އެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށް އަރާ ވައިރަހެކެވެ. ގިނަ މީހުން މާބޮޑު ފަރުވާއަކާއި ނުލައި ރަނގަޅުވެދެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި، މާބަނޑު މީހުން، ދިފާޢީ ބާރު ދަށްވެފައިވާ މީހުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް