Hard work.The person rolls the rock on mountain.

ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ (ޚިޔާލު ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެ). الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *