މައިގްރޭން – ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން

ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން ނުވަތަ ”މައިގްރޭން” (Migraine) ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ މީލާދީން 80 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމުގައިވާ ”އެރީޓިއޫސް” އެވެ. އޭރު މިބައްޔަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ ”ހެޓީރޯކްރޭނިއާ” (Heterocrania) އެވެ. މިބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ”ތަފާތު ބޯ” ނުވަތަ ”ތަފާތު ބޮލެވެ”. މިއިން ދޭހަކޮށްދެނީ ”ބޮލުގެ ކަނާތް ނުވަތަ ވާތް ފަރާތުގައި އުފެދޭ ރިހުމެވެ”. އޭގެ 100 އަހަރު ފަހުން ދުނިޔެއަށް ނަން މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ”ގާލެން” މިބައްޔަށް ”ހެމިކްރޭނިއާ”(Hemicrani)ގެ ނަންދިނެވެ. މިބަހުގެ ލަފްޒީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް