ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް)

ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް) ގަހަށްދޭ ގެއްލުންތައް އަދި ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ގަހުގެ ފަތްތަކުން ދިޔަ ބޮއިގެން އުޅޭ މި ސުތްޕަކީ އެސޮރުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަވެ ގަސްތަކަށް ނުހަނު ގިން ގެއްލުންދޭ ސުތްޕެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުދު ކޫޑި ފެންނާނީ ފަތްތަކުގެ ދައްފުށުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 2

މި ހަނގުރާމާގައި ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން، އިޒްރޭލްގެ ޞުހްޔޫނީ ލަޝްކަރާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އުކުޅަކީ: “اللَّدْغَة” (ކަށިޖެހުން)، (ކުޅަނދުރުފަދައިން ކުއްލިއަކަށް ކަށި ޖެހުން، ނުވަތަ ކުއްލި ހަމަލާ ދިނުން): މުޖާހިދުންގެ ފެކްޝަންތަކުން، ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގަޔަށް ކަށިޖެހިކަން އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ޙަވާލާދީ އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން، މުޖާހިދުން އެ މީހުންގަޔަށް ބަޑިޖަހާ ގޮތުން އެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އެބައިމީހުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެހެނީ އެ ބައިމީހުންނަކީ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 1

މި ދުވަސްވަރު، ދުނިޔޭގެ ކަޅި ހުއްޓިފައިވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުންނާއި، ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިޒްރޭލްގެ ބާބޭރިއަން ސިފައިންނާ ދެމެދު ފެށިފައިވާ ހަނގުރާމައަށެވެ. މި ހަނގުރާމައަށް މުޖާހިދުން ދީފައިވާ ނަމަކީ، (އަޤްޞާގެ ޠޫފާން) އެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން މި ހަނގުރާމަ ފެށީ، އޮކްޓޯބަރ ހަތެއްގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މުޖާހިދުންގެ ފުރަތަމަ ޙަމަލާގައި އިޒްރޭލުގެ ތަފާތު ދިމާތަކަށް އެތައްހާސް ރޮކެޓެއް އެއްފަހަރާ ފޮނުވާލިއެވެ. އަދިހަމަ އެއާއެކު، ފޯރވީލް ވެހިކަލްތަކުގެ އިތުރުން މޮޓޯސައިކަލާއި ގްލިޑަރ ތަކުގެ އެހީގައި އިޒްރޭލްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދިން ވަރުގަދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް