ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޘަންނާ (المثنى) ތަޢާރަފު މުޘަންނާއަކީ، ދޭތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ. މުފުރަދު ނަމެއް، މުޘަންނާ ނަމަކަށް ބަދަލުވާއިރު، ފަހަތަށް އަލިފަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ. ނުވަތަ ޔާޔަކާއި ނޫނެއް އިތުރުވެއެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ بَابَانِ ދެ ދޮރު رَجُلاَنِ ދެ ފިރިހެނުން بَابَيْنِ ދެ ދޮރު رَجُلَيْنِ ދެ ފިރިހެނުން نَافِذَتَانِ ދެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6

ނަމުގެ ބައިތައް މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުފުރަދާއި، މުޘަންނާއާއި، ޖަމްޢު މުފުރަދު (المفرد) ތަޢާރަފު މުފުރަދަކީ، އެކަތިކަން އަންގައިދޭ ލަފުޒެވެ. މީގައި، މމުޛައްކަރާއި މުއައްނަޘް ޝާމިލުވެއެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ بَابٌ ދޮރެއް رَجُلٌ ފިރިހެނެއް نَافِذَةٌ ކިޑިކީއެއް بِنْتٌ އަންހެންކުއްޖެއް (ނުނިމޭ) ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1 ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2 ޢަރަބި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5

ނަމުގެ ބައިތައް މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް މުއައްނަޘް (المؤنث) ތަޢާރަފު މުއައްނަޘަކީ، އަންހެން އެއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންމެ ނަމެކެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ عَائِشَةُ * نَافِذَةٌ ކިޑިކީއެއް امْرَأَةٌ އަންހެނެއް مَدْرَسَةٌ ސްކޫލެއް بَقَرَةٌ ގެރިއެއް شَمْسٌ އިރެއް قِطَّةٌ ބުޅަލެއް (އ) مِلْعَقَةٌ ސަމުސަލެއް * ދަންނައެ، عَائِشَةُ (ޢާއިޝާ) އަކީ، އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. “ޢާއިޝާ” އަކީ، ކީރިތި މާތް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4

ނަމުގެ ބައިތައް މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް މުޛައްކަރު (المذكر) ތަޢާރަފު މުޛައްކަރަކީ، ފިރިހެން އެއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންމެ ނަމެކެވެ. މިސާލު ނަން މާނަ ނަން މާނަ مُحَمَّدٌ * بَابٌ ދޮރެއް رَجُلٌ ފިރިހެނެއް بَيْتٌ ގެއެއް حِصَانٌ އަހެއް مَسْجِدٌ މިސްކިތެއް قِطٌّ ބުޅަލެއް (ފ) جَبَلٌ ފަރުބަދައެއް * ދަންނައެ، مُحَمَّد (މުޙައްމަދު) އަކީ، އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މި ނަމުގެ މާނައަކީ، “ޙަމްދު […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ހިރުގަނޑުން ލޭއައުން

ހިރުގަނޑުން ލޭއައުމަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އާންމު ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިނުމާއި ގުޅިގެން %50އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ހިރުގަނޑުން ލޭއައުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ. ސަބަބު މާބަނޑުދުވަސްވަރު ހަށިގަނޑުގައި ޕްރޯޖެސްޓަރޯންއާއި، އެސްޓްރަޖަން ހޯރމޯންގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ހިރުގަނޑު ދުޅަވެ، ރަތްވެ، ދަތްއުގުޅާއިރު ފަސޭހައިން ލޭއަންނަގޮތް ވެއެވެ. ހަމަމިހެން ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ވިޓަމިންސީގެ  މިންވަރު ދަށްވުމަކީ ވެސް ހިރުގަނޑުގައި ރިހި، ފަސޭހައިން ލޭއައުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ހިރުގަނޑު ދުޅަވެ، ހިރުގަނޑުން ލޭއަންނަ މައްސަލައަށް ފަރުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ދަތުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3

ލަފުޒުގެ ބާވަތްތައް މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން އަކުރު (الحرف) ތަޢާރަފު އަކުރަކީ، އެއިން މާނައެއް ދޭހަވާ ލަފުޒެކެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ “މިން” (من) އެވެ. މި ލަފުޒުގެ މާނައަކީ “އިން” އެވެ. މި ލަފުޒުން ދޭހަވާ މާނައަކީ، ފަށައިގަތުމެވެ. އެހެނަސް އެ މާނަ ފުރިހަމަވެގެންދަނީ، މި ލަފުޒަށް އެހެން ލަފުޒެއް އިތުރުވުމުންނެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ (ذهبتُ من البيت) މިއެވެ. މާނައަކީ، “އަހަރެން ގެއިން (ބޭރަށް) ހިނގައްޖެއިން” އެވެ. މިސާލު އަކުރު މާނަ އަކުރު މާނަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2

ލަފުޒުގެ ބާވަތްތައް މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ކަން (الفعل) ތަޢާރަފު ކަމަކީ، ތިން ޒަމާނުގެ ތެރެއިން ޒަމާނަކާ ގުޅިފައިވާ ޙާލު، އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި މާނައެއް ދޭހަވާ ލަފުޒެކެވެ. އެ ބެހިގެންވަނީ ތިން ބަޔަށެވެ. އެއީ މާޟީ އާއި، މުޟާރިޢާއި، އަމުރެވެ. މިސާލު މާޟީ (ވީކަން) މުޟާރިޢު (ވާކަން) އަމުރު نَصَرَ (ނަޞްރުދީފި) فَهِمَ (ފަހުމުވެއްޖެ) عَلِمَ (އެނގިއްޖެ) جَلَسَ (އިށީނދެއްޖެ) اجْتَهَدَ (ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކޮށްފި) أَكَلَ (ކައިފި) يَنْصُرُ (ނަޞްރުދެނީ) يَفْهَمُ (ފަހުމުވަނީ) يَعْلَمُ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލިޖެއްސެވީ ކޮންބޭކަލެއް؟

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚު ޢަބްދުއްރަޙީމް ބިން މުޙައްމަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަރަބި ބަހުން ޤުރުއާން ލިޔެވުނު އިރު އޭރު ޤުރުއާނުގައި އެއްވެސް ތިއްކެއް ނުވަތަ ފިއްޔެއް ނުޖަހައެވެ. ލިޔެވިފައި ހުންނަނީ މަތީގައިގައިވާ ފޮޓޯގައި ފެންނަން އެހެރަ ގޮތަށެވެ. އެޔަށްފަހު ޤުރުއާނުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ނުކުތާ ޖެއްސެވީ ތާބިޢީ ބޭކަލެއްކަމަށްވާ އަބޫ އަސްވަދުއް ދުއަލީ ރަޙިމަހުﷲއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޖެއްސެވީ އަބަފިއްޔަށް މަތީގައި ރަތްތިއްކެއް އަދި އިބިފިއްޔަށް ތިރީގައި ތިއްކެއް އަދި އުބުފިއްޔަށް އަކުރުގެ މަތީގައި އަރިމަތީގައި ތިއްކެކެވެ. […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް