ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް)

ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް) ގަހަށްދޭ ގެއްލުންތައް އަދި ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ގަހުގެ ފަތްތަކުން ދިޔަ ބޮއިގެން އުޅޭ މި ސުތްޕަކީ އެސޮރުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަވެ ގަސްތަކަށް ނުހަނު ގިން ގެއްލުންދޭ ސުތްޕެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުދު ކޫޑި ފެންނާނީ ފަތްތަކުގެ ދައްފުށުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 2

މި ހަނގުރާމާގައި ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން، އިޒްރޭލްގެ ޞުހްޔޫނީ ލަޝްކަރާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އުކުޅަކީ: “اللَّدْغَة” (ކަށިޖެހުން)، (ކުޅަނދުރުފަދައިން ކުއްލިއަކަށް ކަށި ޖެހުން، ނުވަތަ ކުއްލި ހަމަލާ ދިނުން): މުޖާހިދުންގެ ފެކްޝަންތަކުން، ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގަޔަށް ކަށިޖެހިކަން އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ޙަވާލާދީ އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން، މުޖާހިދުން އެ މީހުންގަޔަށް ބަޑިޖަހާ ގޮތުން އެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އެބައިމީހުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެހެނީ އެ ބައިމީހުންނަކީ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 1

މި ދުވަސްވަރު، ދުނިޔޭގެ ކަޅި ހުއްޓިފައިވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުންނާއި، ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިޒްރޭލްގެ ބާބޭރިއަން ސިފައިންނާ ދެމެދު ފެށިފައިވާ ހަނގުރާމައަށެވެ. މި ހަނގުރާމައަށް މުޖާހިދުން ދީފައިވާ ނަމަކީ، (އަޤްޞާގެ ޠޫފާން) އެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން މި ހަނގުރާމަ ފެށީ، އޮކްޓޯބަރ ހަތެއްގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މުޖާހިދުންގެ ފުރަތަމަ ޙަމަލާގައި އިޒްރޭލުގެ ތަފާތު ދިމާތަކަށް އެތައްހާސް ރޮކެޓެއް އެއްފަހަރާ ފޮނުވާލިއެވެ. އަދިހަމަ އެއާއެކު، ފޯރވީލް ވެހިކަލްތަކުގެ އިތުރުން މޮޓޯސައިކަލާއި ގްލިޑަރ ތަކުގެ އެހީގައި އިޒްރޭލްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދިން ވަރުގަދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދު

ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދު ތިރީގައި މިވަނީ ދިވެހިބަސް ލެޓިން އަކުރުން ލިޔުމުގެ ޤަޥާޢިދުގެ ހަމަތަކެވެ. އަކުރުތައް ހ: h ޙ (ح): h’ ޚ (خ): kh ށ: sh ނ: n ރ: r ޜ: sion (ޜަން) ބ: b ޅ: lh (Lh) ކ: k އ: a, e, i, o, u ޢ (ع): a’, e’, i’, o’, u’ ޣ (غ): gh ވ: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންޓަނެޓް މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ދުނިޔޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިން އީޖާދަކީ، އިންޓަނެޓޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށްވާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވެ އެވެ. ތައާރަފުވެ މަގުބޫލުވާން ފެށިތާ މާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ނުވަނީސް، އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ބަޔަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓު ގުޅިފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމާއި، މަސައްކަތުން ފެށިގެން ގޮސް އެކަކު އަނެކަކާ އަދި ގިނަބަޔަކާ މުއާމަލާތުކުރުމަށް ވެސް މެދުވެރިއަކަށް ވަނީ އިންޓަނެޓެވެ. ފިއްތުންތަކެއް ފިއްތާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކާ ގުޅާލެވި، މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް އަދި ހޯދުމަށް ލިބިފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތިންވަނަ ޚަލީފާ: ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން رضي الله عنه – 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ނަސަބާއި ކުންޔާ އަދި ލަޤަބު އެކަލޭގެފާނަކީ ޢުޘްމާން ބުން ޢައްފާން ބުން ޢަބުލްޢާޞް ބުން އުމައްޔާ ބުން ޢަބްދުއްޝަމްސު ބުން ޢަބްދު މަނާފު ބުން ޤުޞައްޔު ބުން ކިލާބެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ނަސަބު ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އާ ގުޅެނީ ޢަބްދު މަނާފާ ހިސާބުންނެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަރްވާ ބިންތު ކަރީޒެވެ. އެކަމަނާގެ މަންމާފުޅަކީ އަލްބައިޟާއު ބިންތު ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބެވެ. އެއީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިމާރާތުގެ ބިންގަލުގެ ވައްތަރުތައް

އިމާރާތައް އަރާބަރުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބިމާހަމައަށް ގެންނަނީ އިމާރާތުގެ ފާރުތަކާއި، ތަނބުތަކުންނެވެ. ތަނބުތަކުގެ އެންމެތިރި ގުޅިފައި ހުންނަނީ އިމާރާތުގެ ބިންގަލާއެވެ. ބިންގަލަކީ ތަނބުތަކުން ގެނައިބާރު އިމާރާތް ނުނގަބާނެގޮތަށް ބިމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެވެ.  ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައިވެސް އެ އިމާރާތަކާ އެކަށީގެންވާވަރުގެ ބިންގަލެއް އަޅަންޖެހެއެވެ. މި ލިޔުމާއި އަދި މިލިޔުމާއި ވިދިގެން ލިޔެވޭ އިތުރު ލިޔުންތައް މެދުވެރިކޮށް ބިންގަލުގެ 3 ވައްތަރެއްގެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ގަސްދުކުރަމެވެ. އެ ތިން ވައްތަރަކީ ސްޕްރެޑް ފުޓިންއާއި، ކޮމްބައިންޑް ފުޓިން އާއި ރާފްޓް ފުޓިން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް