ތާނަ ފޮންޓް (2) – އެމްވީ އަކަ ލައިޓް

ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ އަކަ ލައިޓް ފޮންޓް ތައްޔާރުކުރީ: ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު މަސްދަރު: ޙަސަންޙަމީދު.ކޮމް އިސްދާރު ނަމްބަރު: 1.00 ފައިލުގެ ސައިޒު: 234 ކިލޯބައިޓު ފޮންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ޖުމުލައަށް ފިތާލައްވާށެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތާނަ ފޮންޓް (1) – އެމްވީ އިޒިޔަން އަތުލިޔުން

ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ އިޒިޔަން އަތުލިޔުން ފޮންޓް ތައްޔާރުކުރީ: ހުސައިން ނިޔާޒް މަސްދަރު: ދިވެހިފޮންޓް.ކޮމް އިސްދާރު ނަމްބަރު: 1 ފައިލުގެ ސައިޒު: 31 ކިލޯބައިޓު ފޮންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ޖުމުލައަށް ފިތާލައްވާށެވެ.  

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެމްވީ މަލިކު ފޮންޓު

އެމްވީ މަލިކު – MV Maliku ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު: ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0. ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު. ފޮންޓުގެ ނަން: އެމްވީ މަލިކު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09. ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 ކިލޯބައިޓު. މަސްދަރު: http://www.hassanhameed.com/?page_id=154 ބަލާފައިވާ ޢަދަދު:

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު

ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު – Thaana Typewriter Font ފޮންޓު ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ޑައުންލޯޑު ބަޓަނަށް ފިއްތަވާ ލައްވާށެވެ! އޭރުން  އާދައިގެ ފޮންޓާއި ބޯލްޑް ނުވަތަ ފެވި ފޮންޓު ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވޭނެއެވެ. އެންމެ ފަހުގެ އިސްދާރު: ފައިލުގެ ބާވަތް ތަފްސީލު ޑަުއުންލޯޑު ކުރުމަށް ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 3.0. ފައިލުގެ ސައިޒު: 62.1 ކިލޯބައިޓު. ފޮންޓުގެ ނަން: ތާނަ ޓައިޕްރައިޓަރ ފޮންޓު. އިސްދާރު ނަމްބަރު: 0.09. ފައިލުގެ ސައިޒު: 241 […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

خط الرسم العثماني – حفص

تحميل الخط فضلاً قم بتحميل الإصدار الأخير للخط لضمان الحصول على أعلى جودة للخط. الإصدار الأخير : نوع الملف التفاصيل تحميل خط الرسم العثماني – حفص  . رقم الإصدار : 0.09 . الحجم : 241 كيلوبايت . ملف Microsoft Word يحتوي على المصحف الشريف كاملاً بخط الرسم العثماني – حفص . رقم الإصدار : 0.09 . الحجم : 674 كيلوبايت . [ملاحظة] […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް