ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ފިޔަވަޅު 1

މިއީ، ޢަރަބި ލިޔުމުގެ ފިޔަވަޅު ފޮތްބައިގެ ފުރަތަމަ ފޮތެވެ. މި ފޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ފަސޭހައިން ދޭހަވާނެ ފަދަ ޢިބާރާތުންނެވެ. މި ފޮތުގެ އީނަކަލު ނެރުނީ، 12 އެޕްރީލް 2019 ގައެވެ. މި ފޮތުގެ ޗާޕު ނަކަލެއް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ފޮތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބައިގައި ވާނީ، ނަސްޚު، ރުޤުޢާ، ކޫފީ ގެ ޤަވާޢިދެވެ. ޢަރަބި ލިޔުމާބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް މި ފޮތުގައި ވާނެއެވެ. މި ފޮތުގައި ވަނީ އޭފޯ ސައިޒުގެ 79 ޞަފުޙާއެވެ. މި ފޮތް ވަނީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

الروايات التفسيرية في فتح الباري جمعا ودراسة

ލިޔުއްވީ: د. عبد المجيد الشيخ عبد الباري عنوان الكتاب: الروايات التفسيرية في فتح الباري جمعا ودراسة المؤلف: عبد المجيد الشيخ عبد الباري الناشر: وقف السلام الخيري سنة النشر: 1426 – 2005 عدد المجلدات: 3 رقم الطبعة: 1 عدد الصفحات: 1669 الحجم (بالميجا): 28 نبذة عن الكتاب: – أصل هذا الكتاب رسالة دكتوارة http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7490 ……………… http://www.waqfeya.com/book.php?bid=7490 މަސްދަރު: http://waqfeya.com/book.php?bid=7490 ޑައުންލޯޑު ކިޔާފައިވާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

كِتَابُ الصِّيَام – ކިތާބުއްޞިޔާމް

ލިޔުއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ނައިފަރު) ކުރު ޚުލާޞާ: މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ރޯދައާއި އޭގެ ޙުކުމްތަކާއިމެދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތަފްޞީލީ ފިޤްހު ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި ފަރުޟު ރޯދައާއި ސުއްނަތް ރޯދައިގެ ޙުކުމްތައް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް، ޤުރްއާނާއި ސުއްނަތުގެ އަލީގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ނެރުއްވާފައިވާ އަގުހުރި ފޮތެކެވެ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު: އޭ4 ސައިޒުގެ 108 ޞަފްޙާ ފައިލް ސައިޒް: 2.42 މެގަބައިޓް ފައިލް ބާވަތް: ޕީޑީއެފް މަސްދަރު: […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް