ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5

ނަމުގެ ބައިތައް

މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް

މުއައްނަޘް (المؤنث)

ތަޢާރަފު

މުއައްނަޘަކީ، އަންހެން އެއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންމެ ނަމެކެވެ.

މިސާލު

ނަން މާނަ ނަން މާނަ
عَائِشَةُ * نَافِذَةٌ ކިޑިކީއެއް
امْرَأَةٌ އަންހެނެއް مَدْرَسَةٌ ސްކޫލެއް
بَقَرَةٌ ގެރިއެއް شَمْسٌ އިރެއް
قِطَّةٌ ބުޅަލެއް (އ) مِلْعَقَةٌ ސަމުސަލެއް

* ދަންނައެ، عَائِشَةُ (ޢާއިޝާ) އަކީ، އިންސާނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. “ޢާއިޝާ” އަކީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަނބިކަނބަލުން އުއްމުލްމުއުމިނީން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރިވެތި ނަންފުޅެވެ. އެކަމަނާގެ ބައްޕާފުޅަކީ، މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނެވެ. عَائِشَةُ (ޢާއިޝާ) އަކީ، عَائِش (ޢާއިޝް) ގެ އަންހެން ނަމެވެ. عَائِش ގެ މާނައަކީ، “ރިވެތި އުފާފާގަތި ޙަޔާތެއް ލިބިގެންވާ މީހާ” އެވެ.

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:304,691

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު