ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 4

ނަމުގެ ބައިތައް

މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް

މުޞަންނިފު: އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން

މުޛައްކަރާއި، މުއައްނަޘް

މުޛައްކަރު (المذكر)

ތަޢާރަފު

މުޛައްކަރަކީ، ފިރިހެން އެއްޗެއްކަން އަންގައިދޭ ކޮންމެ ނަމެކެވެ.

މިސާލު

ނަން މާނަ ނަން މާނަ
مُحَمَّدٌ * بَابٌ ދޮރެއް
رَجُلٌ ފިރިހެނެއް بَيْتٌ ގެއެއް
حِصَانٌ އަހެއް مَسْجِدٌ މިސްކިތެއް
قِطٌّ ބުޅަލެއް (ފ) جَبَلٌ ފަރުބަދައެއް

* ދަންނައެ، مُحَمَّد (މުޙައްމަދު) އަކީ، އިންސާނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މި ނަމުގެ މާނައަކީ، “ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މީހެއް” އެވެ. “މުޙައްމަދު” އަކީ، ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ކީރިތި ނަންފުޅެވެ. އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، މުސްލިމުންގެ ދަރީންނަށް “މުޙައްމަދު” ގެ ނަމުން ނަންދެވެން ފެށުނެވެ.

(ނުނިމޭ)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު:309,913

މިސިލްސިލާގެ އެހެން ބައިތައް
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 1
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 2
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 3
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 5
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 6
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 7
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 8
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 9
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 10
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 11
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 12
ޢަރަބި ބަހުގެ ލުއި ޤަވާޢިދު – 13

މިވެސް މުހިންމު