މައިގްރޭން – ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން

ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިހުން ނުވަތަ ”މައިގްރޭން” (Migraine) ފުރަތަމަ ހޯދާފައިވަނީ މީލާދީން 80 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމުގައިވާ ”އެރީޓިއޫސް” އެވެ. އޭރު މިބައްޔަށް ދެވިފައިވާ ނަމަކީ ”ހެޓީރޯކްރޭނިއާ” (Heterocrania) އެވެ. މިބަހުގެ ލަފްޒީ މާނައަކީ ”ތަފާތު ބޯ” ނުވަތަ ”ތަފާތު ބޮލެވެ”. މިއިން ދޭހަކޮށްދެނީ ”ބޮލުގެ ކަނާތް ނުވަތަ ވާތް ފަރާތުގައި އުފެދޭ ރިހުމެވެ”. އޭގެ 100 އަހަރު ފަހުން ދުނިޔެއަށް ނަން މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގައިވާ ”ގާލެން” މިބައްޔަށް ”ހެމިކްރޭނިއާ”(Hemicrani)ގެ ނަންދިނެވެ. މިބަހުގެ ލަފްޒީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސްޓްރެސް

ސްޓްރެސް(stress) އަކީ ހަގީގަތުގައި ހިތަށާއި ސިކުނޑިއަށް ކަންބޮޑުވެގެން ކުރާ ބާރެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑަށް ބާރު ބޮޑުވުމެވެ. މިއީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން އެކަންޏެން ނޫނެވެ ފިކުރު ބޮޑުވެ ހިތަށް ތަދުވެ ނަފްސަށް ކުރާ ބާރެކެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ސްޓްރެސް އަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ވަކި ކަމަކަށް ޑިމާންޑް ކުރުމަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިއީ ހިތާމަވެރިކަމަކަށް ނޫނީ އުފާވެރިކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއް މީހަކަށް ދިމާވުމުން ހަށިގަނޑު އެކަމަށް އިޖާބަދޭން ފަށައެވެ. ސްޓްރެސް އަކީ އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފައިލޭރިޔާ (ފައިފަލަ ބަލި)

ފައިލޭރިޔާ ނުވަތަ ފައިފަލަ ބަލި (Filariasis / Elephantiasis/Wucheriasis) އަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. ފައިލޭރިއާ އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަނީ އޭޝިއާ، އެފްރިކާ އަދި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ހޫނުގައުމުތަކުގައި އުޅޭމީހުންގެ ފުށުންނެވެ. ސަބަބު އަދި ފެތުރޭގޮތް ފައިލޭރިޔާ ޖެހެނީ”ވޫކެރީރިއާ ބެންކްރޮފްޓީ (Wuchereria bancrofti) ކިޔާ ފަންޏެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ފައިލޭރިއާ ފެތުރެނީ މިބުނި ފަނީގެ ”އިންފެކްޓިވް ލާރވާ”(Infective Larvae) އުފުލާ ކިއުލެކްސް(Culex)، މަދިރީގެ “ކިއުލެކްސް ޕައިޕިއެންސް”(Culex pipiens) ކިޔާ ބާވަތެއްގެ މަދިރިއެއް އިންސާނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހެފުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ބުނި ”އިންފެކްޓިވް ލާރވާ” އެމީހެއްގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ލޭގެ ކެންސަރުގެ ތެރެއިން – މައިއެލޯމާ

މައިއެލޯމާ(myeloma)  އަކީ ލޭގެ ކެންސަރުގެ ވައްތަރެކެވެ. މައިއެލޯމާ އަށް ބައެއް ފަހަރު މަލްޓިޕްލް މައިއެލޯމާ(multiple myeloma)  އޭ ވެސް ކިޔައެވެ. މައިއެލޯމާ އަކީ ލޭގެ ހުދު ސެލްގެ ވައްތަރެއް ކަމުގައިވާ ޕްލާޒްމާ ސެލް ތަކަށް ޖެހޭ ކެންސަރެވެ. ޕްލާޒްމާ ސެލް ތަކަކީ އިންފެކްޝަން އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ހަށިދަމަނަތައް(antibodies) އުފައްދާ ލޭގެ ހުދުސެލްގެ ވައްތަރެކެވެ. ހަށިދަމަނަ ތަކަކީ ހަށިގަނޑުގައި އުޅޭ ޖަރާސީމުތައް ހޯދައި، ހަމަލާ އެއްޗެކެވެ. މައިއެލޯމާ ޖެހުމުން މިގޮތަށް ހަށިދަމަނަތައް އުފެއްދުން ހުއްޓުވައި ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ބާރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް)

ހުދު ކޫޑި – ވައިޓް ފްލައި (ލީފްލެޓް) ގަހަށްދޭ ގެއްލުންތައް އަދި ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ގަހުގެ ފަތްތަކުން ދިޔަ ބޮއިގެން އުޅޭ މި ސުތްޕަކީ އެސޮރުމެންނަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްގައި ވަރަށް އަވަހަށް ގިނަވެ ގަސްތަކަށް ނުހަނު ގިން ގެއްލުންދޭ ސުތްޕެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުދު ކޫޑި ފެންނާނީ ފަތްތަކުގެ ދައްފުށުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 2

މި ހަނގުރާމާގައި ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން، އިޒްރޭލްގެ ޞުހްޔޫނީ ލަޝްކަރާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އުކުޅަކީ: “اللَّدْغَة” (ކަށިޖެހުން)، (ކުޅަނދުރުފަދައިން ކުއްލިއަކަށް ކަށި ޖެހުން، ނުވަތަ ކުއްލި ހަމަލާ ދިނުން): މުޖާހިދުންގެ ފެކްޝަންތަކުން، ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ގަޔަށް ކަށިޖެހިކަން އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ޞުހްޔޫނީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ޙަވާލާދީ އިޒްރޭލްގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ގޮތުން، މުޖާހިދުން އެ މީހުންގަޔަށް ބަޑިޖަހާ ގޮތުން އެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، އެބައިމީހުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އެހެނީ އެ ބައިމީހުންނަކީ އެހެން […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޤްޞާގެ ޠޫފާން – 1

މި ދުވަސްވަރު، ދުނިޔޭގެ ކަޅި ހުއްޓިފައިވަނީ، ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުންނާއި، ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ އިޒްރޭލްގެ ބާބޭރިއަން ސިފައިންނާ ދެމެދު ފެށިފައިވާ ހަނގުރާމައަށެވެ. މި ހަނގުރާމައަށް މުޖާހިދުން ދީފައިވާ ނަމަކީ، (އަޤްޞާގެ ޠޫފާން) އެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މުޖާހިދުން މި ހަނގުރާމަ ފެށީ، އޮކްޓޯބަރ ހަތެއްގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މުޖާހިދުންގެ ފުރަތަމަ ޙަމަލާގައި އިޒްރޭލުގެ ތަފާތު ދިމާތަކަށް އެތައްހާސް ރޮކެޓެއް އެއްފަހަރާ ފޮނުވާލިއެވެ. އަދިހަމަ އެއާއެކު، ފޯރވީލް ވެހިކަލްތަކުގެ އިތުރުން މޮޓޯސައިކަލާއި ގްލިޑަރ ތަކުގެ އެހީގައި އިޒްރޭލްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދިން ވަރުގަދަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް